گزارش های تصویری: تظاهرات طرفداران عضویت در اتحادیه اروپا در پایتخت اکراین

تظاهرات طرفداران عضویت در اتحادیه اروپا در پایتخت اکراین

در ماه نوامبر و دسامبر  سال ٢٠١٣ میلادی مردم اکراین در اعتراض به سیاستهای دولت آن کشور در مخالفت با پیوستن به اتحادیه اروپا به خیابانها آمدند و دست به اعتراضات گسترده ای زدند که این میزان جمعیت شرکت کننده در این اعتراضات در تاریخ آن کشور کم سابقه بوده است.
عکسهای زیر گوشه ای از این اعتراضات را در ماه دسامبر سال ٢٠١٣ میلادی نمایش می دهد.
0 نظرات:

پست کردن نظر