گزارش های تصویری: مراسم شمارش حیوانات در جزایر فارن

مراسم شمارش حیوانات در جزایر فارن

جزایر فارن به مجموعه ای از جزایر غیر مسکونی گفته می شود که در شمال انگلستان قرار دارد و میزبان صدها گونه جانوری گوناگون می باشد.
مسئولیت این جزایر با یک گروه ملی می باشد که هر پنج سال یکبار اقدام به سرشماری حیوانات خصوصا پرندگان موجود در آن می کند.
عکسهای زیر بخشی از این سرشماری را در ماه دسامبر سال ٢٠١٣ میلادی نشان می دهد.
نتیجه این سرشماری نشان داد  که تعداد پرندگان موجود در این جزایر ٨ درصد نسبت به پنج سال قبل یعنی سال ٢٠٠٨ میلادی رشد داشته است.
0 نظرات:

پست کردن نظر