گزارش های تصویری: بسیج مردمی برای زندگی، نه بسیج دولتی برای مرگ

بسیج مردمی برای زندگی، نه بسیج دولتی برای مرگ

در تاریخ 11 بهمن ماه 1392 با هماهنگی اداره حفاظت از محیط زیست بهبهان در پارک ساحلی مارون ( خارستان) بهبهان مراسمی با حضور مردم برای جمع آوری زباله از دل طبیعت صورت گرفت که تصاویر آن را در زیر می بینید.


0 نظرات:

ارسال یک نظر