گزارش های تصویری: کشتار بیرحمانه ١,٣ میلیون خوک در کره جنوبی

کشتار بیرحمانه ١,٣ میلیون خوک در کره جنوبی

فکر نکنید فقط مقامات جمهوری اسلامی هستند که بجای پیشگیری یا مداوای حیوانات، آنها را بیرحمانه میکشند. نه! جنایات و شقاوت های انسان، اشرف مخلوقات نسبت به حیوانات تمامی ندارد.
در سال 2010 میلادی  که تصاویر آن را در زیر می بینید , دولت کره جنوبی آسان ترین راه را برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیماری پا و دهان ( FMD )
foot-and-mouth disease خوک ها انتخاب کرد: زنده بگور کردن! البته انسانهای شریف فکر میکنند آسان ترین راه آن واکسیناسیون است، ولی برای جنایتکارانی که بجز به جیب خود به چیز دیگری فکر نمیکنند، آسان ترین راه ، کشتن و نابودی بیرحمانه حیوانات بی دفاعی است که زندگی پر از درد و زجر خود را تقدیم جیب و شکم انسانها کرده اند.این پست فطرت ها هم اول قول اجرای واکسیناسیون داده بودند ولی از قرار حیوانات ارزش این خرج ها را نداشتند و حتی ارزش مرگی که درد کمتری همراه داشته باشد را هم نداشتند.
خوک های مادر و پدر، بچه و باردار همه را با بیرحمانه ترین وضعی زنده بگور کردند! نه همینطور زنده بگور، بلکه چنان با بیرحمی از بلندی به پائین، بروی هم پرتاب شان کردند که تا لحظه مرگ طاقت فرسا و طولانی شان از درد زخم ها و شکستگی هایی که هنگام پرتاب کردن به آن دچار شده بودند، زجر کشیدند.


قابل توجه آن دسته به اصطلاح دوستداران حیواناتی که فقط در گفتارشان دم از حمایت و حقوق حیوانات میزنند و هنگام نوش جان کردن چلو خورش های چرب و نرمشان، گوشت را فقط یک محصول می بینند، نه یک موجود زنده ای که بخاطر شکمشان به بیرحمانه ترین وجهی کشته میشود!
باز هم تاکید میکنم منظور این نیست که همه یک روزه گیاهخوار شوند! نه!
اما اگر هر کسی هفته ای ٤-٣ روز از گوشت حیوانات استفاده نکند، اگر جوجه های کوچک و بیگناه، گوساله ها، بره ها و بره تودلی ها را نخورید، اگر گوشت رایگان و وسوسه انگیز حیوانات قربانی شده را قبول نکنید، اگر از گوشت و تخم مرغی استفاده کنید که مطمئن باشید حیوان قبل از مرگ، زندگی به نسبت خوبی داشته - امکان زندگی در فضای آزاد بجای قفس های تنگ و تاریک، بیهوشی قبل از کشتار و غیره و غیره- مطمئنن وضع زندگی حیواناتی که به خاطر گوشتشان کشته میشوند هم بهتر خواهد شد.0 نظرات:

پست کردن نظر