گزارش های تصویری: یکی از معدود گرمخانه ها برای بخش اندکی از کارتون خوابهای بیشمار تهران

یکی از معدود گرمخانه ها برای بخش اندکی از کارتون خوابهای بیشمار تهران

یکی از معدود گرمخانه هایی که بخش اندکی از کارتون خوابهای بیشمار تهران را برای مدت محدود در خود جای داده است.
تصاویر زیر مربوط به سال ۱۳۸۹ خورشیدی می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر