گزارش های تصویری: تصاویری از سال 1389

تصاویری از سال 1389

خبرگزاری فارس در پایان سال ١٣٨٩ خورشیدی تصاویری را به عنوان تصاویر خبری منتخب سال منتشر کرد که در زیر تعدادی از آنها را می بینید.


0 نظرات:

پست کردن نظر