گزارش های تصویری: نیمکت های پولی

نیمکت های پولی

در سال ٢٠١٠ میلادی تعدادی از پارک های چین دست به اقدام عجیبی زدند.آنها صندلی های پارک ها را پولی کردند.
هدف از این کار این بود که:
یک ـ با توجه به جمعیت بالای شهرهای بزرگ چین و کم بودن صندلی های عمومی برای نشستن , از  نشستن دراز مدت افراد  اشغال صندلی پارک برای دراز مدت جلوگیری بشود.
دو ـ از خوابیدن افراد مست و گدایان بر روی صندلی پارک ها جلوگیری بشود.
سه ـ با پول به دست آمده از این راه برای خرید و نصب صندلی های جدید اقدام بشود.
ایده ساخت این صندلیها از یک طراح آلمانی می باشد.
تصاویر زیر مربوط به نمونه اولیه این صندلیها در سال ٢٠١٠ میلادی می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر