گزارش های تصویری: شعارهای ضد حکومتی

شعارهای ضد حکومتی

شتر بیاری یا موتور/كارت تمومه دیكتاتور
--------------------------------------------------------------
اتحاد اتحاد ، ضرورت انقلاب
--------------------------------------------------------------
آخوند انگلیسی حیا کن ,حیا کن    مملکت را رها کن
--------------------------------------------------------------
آخوند بیا ، این لچک هم عمامه کن
--------------------------------------------------------------
آخوند خدایی می کنه   ملت گدایی می کنه
--------------------------------------------------------------
ارتشی با غیرت، حامی جان ملت
--------------------------------------------------------------
از ندا تا هدی، مرگ بر این کودتا
--------------------------------------------------------------
آزادی ، عدالت ، این است شعار ملت
--------------------------------------------------------------
رای ما رو دزدیدن / قسطی دارن پس می دن
--------------------------------------------------------------
آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شود     آخوند بالا منبر هیچ وقت آدم نمی شود
--------------------------------------------------------------
آزادی اندیشه همیشه , همیشه
--------------------------------------------------------------
آزادی عدالت این است شعار ملت
--------------------------------------------------------------
استبداد آخوندی دشمن مردم ما   نابود باید گردد
--------------------------------------------------------------
استقلال آزادی حکومت ایرانی
--------------------------------------------------------------
استقلال،آزادی....رفاه اجتماعی
--------------------------------------------------------------
اسفند دونه دونه ، سدعلی سرنگونه
--------------------------------------------------------------
اشک تمساح نمی خوایم، دولت مصباح نمی خوایم
--------------------------------------------------------------
انسان با اندیشه     ابزار دست نمیشه
--------------------------------------------------------------
اونی که میگن عادله، دروغ میگن قاتله
--------------------------------------------------------------
ای اکبر پینوشه     ایران شیلی نمیشه
--------------------------------------------------------------
ای رهبر آزاده ..بن علی چشم براته
--------------------------------------------------------------
ای ملت آزاده حمایت حمایت
--------------------------------------------------------------
ایران جنایت می کند ، اروپا حمایت می کند
--------------------------------------------------------------
ایران زمین یک صدا، ننگ بر این کودتا
--------------------------------------------------------------
ایران شده بازداشت گاه، اوین شده دانشگاه
--------------------------------------------------------------
ایران شده فلسطین     مردم چرا نشستید
--------------------------------------------------------------
ایران شده ویرانه، دولت فکر لبنانه
--------------------------------------------------------------
ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت
--------------------------------------------------------------
ایرانی میمیرد , ذلت نمی پذیرد
--------------------------------------------------------------
این جنبش مردم است      نه جنبش آمریکا
--------------------------------------------------------------
این ماه ماهه بهمنه، سید علی وقت رفتنه
--------------------------------------------------------------
برادر ارتشی، وقتشه آزاد بشی
--------------------------------------------------------------
برانداز، برانداز، شعار ملت ماست     آزادی، آزادی، فریاد ملت ماست
--------------------------------------------------------------
برای عشق تازه، اجازه بی اجازه
--------------------------------------------------------------
بسیج جنایت می کند ؛ رهبر حمایت می کند
--------------------------------------------------------------
بهمن هشتاد و هشت، دیکتاتوری درگذشت
--------------------------------------------------------------
بیکاری _ گرانی _ تورم , بلای جان مردم
--------------------------------------------------------------
پلیس جدا از دولت- بیا کنار ملت
--------------------------------------------------------------
پول نفت چی شده، خرجه بسیجی شده
--------------------------------------------------------------
تا ایران آزاد نشود     دانشجو آرام نشود
--------------------------------------------------------------
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت
--------------------------------------------------------------
تجاوز، شکنجه، دیگر اثر ندارد
--------------------------------------------------------------
تجمع صلح آمیز، حق مسلم ماست
--------------------------------------------------------------
تهران و قاهره ، دیکتاتور باید بره
--------------------------------------------------------------
توپ , تانک , بسیجی دیگر اثر ندارد     ملت ایران زمین دیگر طاقت ندارد
--------------------------------------------------------------
جمهوری اسلامی     کارت دگر تمام است
--------------------------------------------------------------
جمهوری اسلامی این آخرین پیام است     ملت انقلابی ، آماده قیام است
--------------------------------------------------------------
جنتی لعنتی ، تو دشمن ملتی
--------------------------------------------------------------
چه تهران با موتور، چه قاهره با شتر، مرگ بر دیکتاتور
--------------------------------------------------------------
چه قاهره چه تهران - مرگ بر ظالمان
--------------------------------------------------------------
چه کابل , چه تهران     مرگ بر طالبان
--------------------------------------------------------------
چوب , چماق , بسیجی دیگر اثر ندارد     به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد
--------------------------------------------------------------
حزب الله پیروز است! نه! این مال دیروز است!
--------------------------------------------------------------
حكومت عدل علی، این همه بی‌عدالتی
--------------------------------------------------------------
حکومت ایرانی، حق مسلم ماست
--------------------------------------------------------------
خاتمی به هوشم، وطن نمی فروشم
--------------------------------------------------------------
خامنه ای ،مبارک ...پیوندتان مبارک
--------------------------------------------------------------
خامنه ای بدونه / بزودی سرنگونه
--------------------------------------------------------------
خامنه ای حیا کن     حکومت را رها کن
--------------------------------------------------------------
خامنه ای حیا کن مبارکو نگاه کن
--------------------------------------------------------------
خامنه ای خامنه ای رفراندوم رفراندوم     این است شعاز مردم
--------------------------------------------------------------
خامنه ای قاتله / ولایتش باطله
--------------------------------------------------------------
خامنه ای کوثر است! اسم دوحرفیش خ.ر است!
--------------------------------------------------------------
خامنه ای، خمینی دیگر است! فقط یخرده این یکی بدتر است!
--------------------------------------------------------------
خائنین، خائنین، شرم و حیا بر شما
--------------------------------------------------------------
خود در رفاه و نعمت، ما را كند نصیحت     وزیر بی‌كفایت، استعفا، استعفا
--------------------------------------------------------------
خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست
--------------------------------------------------------------
دانشجو بپا خیز , مذهب شده دستاویز
--------------------------------------------------------------
دانشجو بیدار است    از سدعلی بیزار است
--------------------------------------------------------------
دانشجو می خروشد ـ خود را نمی فروشد
--------------------------------------------------------------
دموکراسی حق ماست.... دین از سیاست جداست
--------------------------------------------------------------
دیکتاتور حیاکن    مملکتو رها کن
--------------------------------------------------------------
دیکتاتور قاتله، ولایتش باطله
--------------------------------------------------------------
رفراندو دروغ است ، مساوی سکوت است
--------------------------------------------------------------
رفراندوم ، رفراندوم ، راه شکست مردم
--------------------------------------------------------------
رفراندوم رفراندوم این است شعار مردم
--------------------------------------------------------------
رفسنجانی ورشکسته ! برگرد به باغ پسته
--------------------------------------------------------------
رهبر الدنگ نمیخوایم , پرچم خرچنگ نمیخوایم
--------------------------------------------------------------
ریا و نیرنگ نمیخوایم, سیمای بیرنگ نمیخوایم
--------------------------------------------------------------
ریش و عبا و تیشه رفستجانی خیت مِی ‌شه
--------------------------------------------------------------
زنان به ما پیوستند    بی غیرتها نشستند
--------------------------------------------------------------
سپاهی جدا شو، با ملت هم صدا شو
--------------------------------------------------------------
سكوت هر ایرانی، خیانت است به میهن
--------------------------------------------------------------
سهرابیم، نداییم، ما همه یک صداییم
--------------------------------------------------------------
سی سال فقط جنایت، لعنت بر این ولایت
--------------------------------------------------------------
سیدعلی بمیری، بن‌علی رو ببینی
--------------------------------------------------------------
سیدعلی حیا کن مبارکو نگاه کن
--------------------------------------------------------------
شعار امسال ما، دین از سیاست جدا
--------------------------------------------------------------
شعار ملت ما، دین از سیاست جدا
--------------------------------------------------------------
شعار هر ایرانی ,آزادی آزادی
--------------------------------------------------------------
شعار و حرف مردم , رفراندوم , رفراندوم
--------------------------------------------------------------
ضحاک ماردوش نمیخوایم , سپاه فالگوش نمیخوایم
--------------------------------------------------------------
عزا عزاست امروز ، روز عزاست امروز     درآمد نفت ما ، زیر عبا است امروز
--------------------------------------------------------------
فقر بس است , کشتار و اعدام بس است
--------------------------------------------------------------
کار خدا با خدا، دین از سیاست جدا
--------------------------------------------------------------
کارگر نفت ما ، رهبر سر سخت ما
--------------------------------------------------------------
کشتار زندانیان     کشتار ایرانیان
--------------------------------------------------------------
گل‌های سرخ پرپر، هدیه به روز مادر
--------------------------------------------------------------
ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم بایستیم
--------------------------------------------------------------
ما ناجی می‌خواهیم، حاجی نمی‌خواهیم
--------------------------------------------------------------
ما همه با هم هستیم / تا آخرش هم وامیستیم
--------------------------------------------------------------
مبارك، بن علی ...بعدی كیه...سید علی
--------------------------------------------------------------
مبارک ، بن علی / یه جا واسه سید علی
--------------------------------------------------------------
مبارک ، بن علی ، نوبت سیدعلی
--------------------------------------------------------------
مبارک، بِن علی، نوبتته سِید علی
--------------------------------------------------------------
مرگ بر استبداد , پیروز باد آزادی
--------------------------------------------------------------
مرگ بر دیکتاتور
--------------------------------------------------------------
مرگ بر دیکتاتور/ چه با موتور ، چه با شتر
--------------------------------------------------------------
مرگ بر سه سید فاطمی      خامنه ای ، خاتمی ، رفسنجانی
--------------------------------------------------------------
مرگ بر طالبان، چه کابل چه ایران
--------------------------------------------------------------
مرگ بر مثلث خاین و دزد و جانی     خامنه ای , خاتمی , رفسنجانی
--------------------------------------------------------------
مسوولان مملكت، علم بهتر است یا ثروت، البته ثروت، ثروت
--------------------------------------------------------------
مصر وایران بیدارند / از دیکتاتور بیزارند
--------------------------------------------------------------
معلم شده خسته ، تبعیض دیگه بشه
--------------------------------------------------------------
معلم می میرد ذلت نمی پذیرد
--------------------------------------------------------------
معلم، اعتصاب، اعتصاب
--------------------------------------------------------------
ملت غیرتت کو ؟
--------------------------------------------------------------
موسوی، رهنورد، تساوی زن و مرد
--------------------------------------------------------------
می جنگیم، می میریم، ایران و پس می گیریم
--------------------------------------------------------------
می کشم , می  کشم , آنکه برادرم کشت
--------------------------------------------------------------
می مانیم ، می میریم / پرچم را پس می گیریم
--------------------------------------------------------------
میکشم میکشم آنکه برادرم کشت
--------------------------------------------------------------
میمیریم آزادی رو می گیریم
--------------------------------------------------------------
ندائیم ، سهرابیم، ما همه یکصدائیم
--------------------------------------------------------------
نصر من الله و فتح قریب , مرگ بر این جناح مردم فریب
--------------------------------------------------------------
نظام استبدادی نابود باید گردد
--------------------------------------------------------------
نظامی جدا شو با ملت هم صدا شو
--------------------------------------------------------------
ننگ ما، ننگ ما/ رهبر الدنگ ما.
--------------------------------------------------------------
نه روسری ، نه توسری ، مملکت دوست پسری
--------------------------------------------------------------
نه شاه می خواهیم ، نه رهبر     نه خاتمی ، نه اکبر
--------------------------------------------------------------
نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی
--------------------------------------------------------------
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
--------------------------------------------------------------
نه غزه نه لبنان؛ تونس و مصر و ایران
--------------------------------------------------------------
نه ملا، نه اصلاح / جمهوری اسلامی ، نه ، نه
--------------------------------------------------------------
نوشتن توی قرآن     تجاوز توی زندان
--------------------------------------------------------------
نون و پنیر و سبزی ملت باید بجنگی
--------------------------------------------------------------
نون و پنیر و فندق عمامه، عبا تو صندوق
--------------------------------------------------------------
نیروی انتظامی، تو فرزند ایرانی
--------------------------------------------------------------
نیروی انتظامی، دانش‌آموز مایی
--------------------------------------------------------------
هاشمی هاشمی این آخرین پیام است    جنبش دانشجویی آماده قیام است
--------------------------------------------------------------
هر کی وطن فروش است    با ملاها می جوشد
--------------------------------------------------------------
هم اسلام ،هم قرآن، هردو فدای ایران
--------------------------------------------------------------
هم میهن دلیرم، حقتو پس میگیرم
--------------------------------------------------------------
همبستگی، اتحاد، برای سرنگونی
--------------------------------------------------------------
همه دنیا می داند    دست شما تو خون است
--------------------------------------------------------------
همه سر به سر تن به کشتن دهیم     به از آن که ایران به دشمن دهیم
--------------------------------------------------------------
وای اگر که ملت حکم جهادم دهد     لشکر بیت رهبری هم نتواند که جوابم دهد
--------------------------------------------------------------
وزارت نفت رژیم ، پر از دزد و خبر چین
--------------------------------------------------------------
وزیر مردم فریب ، ننگت باد ، ننگت باد
--------------------------------------------------------------
وقیح یکدست نمیخوایم , یک دولت پست نمیخوایم
--------------------------------------------------------------
ولایت استبداد، نابود باید گردد
--------------------------------------------------------------
یا مرگ یا آزادی
--------------------------------------------------------------
یک دولت , یک ملت , آن هم به رای ملت
--------------------------------------------------------------
مــرا مرگ هم نترساند
تـو گر بـا من بپا خیزی
--------------------------------------------------------------
رنگ علف شدم ولی>< خوراک خر نمیشوم
--------------------------------------------------------------
مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی
--------------------------------------------------------------
نه تسلیم نه سازش پیش به سوی خیزش
--------------------------------------------------------------
" سدعلی ِ بی‌تقوا، تو هم میشی مقوا"
--------------------------------------------------------------
اختلاس ، خیانت ، با کمک ولایت
--------------------------------------------------------------
چوب وچماغ بر سر ماست خامنه ای انتر ماست
--------------------------------------------------------------
اصلاحات، اصلاحات این که نشد نون و آب
--------------------------------------------------------------
جمهوری اسلامی دیگر اثرندارد رهبر بجزخودكشی راه دگرندارد
--------------------------------------------------------------
عزا عزاست امروز ، روز عزاست امروز
درآمد نفت ما ، زیر عبا است امروز
--------------------------------------------------------------
نه شاه می خواهیم ، نه رهبر
نه خاتمی ، نه اکبر
--------------------------------------------------------------
ایران جنایت می کند ، اروپا حمایت می کند
--------------------------------------------------------------
این جنبش مردم است
نه جنبش آمریکا
--------------------------------------------------------------
گل‌های سرخ پرپر، هدیه به روز مادر
--------------------------------------------------------------
وای اگر که ملت حکم جهادم دهد
لشکر بیت رهبری هم نتواند که جوابم دهد
--------------------------------------------------------------
آخوند خدایی می کنه
ملت گدایی می کنه
--------------------------------------------------------------
توپ , تانک , بسیجی دیگر اثر ندارد
ملت ایران زمین دیگر طاقت ندارد
--------------------------------------------------------------
این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است
--------------------------------------------------------------
خس و خاشاک تویی
دشمن این خاک تویی
--------------------------------------------------------------
برادر رفتگر
احمدو بردار ببر
--------------------------------------------------------------
هر که از این جا گذشت
به یاد هشتاد و هشت
--------------------------------------------------------------
سبز به خون نشسته
بنفشه بنفشه
--------------------------------------------------------------
میرحسین کروبی
آزاد باید گردند
--------------------------------------------------------------
یا حسین میر حسین
--------------------------------------------------------------
زندانی سیاسی
آزاد باید گردد
--------------------------------------------------------------
ندای ما نمرده
این دولته که مرده
--------------------------------------------------------------
ندای ما ندا بود
بزرگ ترین صدا بود
--------------------------------------------------------------
حسن کلید رو روو کرد..ایران رو زیر و رو کرد
--------------------------------------------------------------
ببین چه با ناز اومده/حسن کلید ساز اومده
--------------------------------------------------------------
احمدی به هوش باش / ما مردمیم نه اوباش
--------------------------------------------------------------
کروبی / موسوی / آزاد باید گردد
--------------------------------------------------------------
بهار آزادیه / جای ندا خالیه
--------------------------------------------------------------
توپ تانک فشفشه / این صدای جنبشه
--------------------------------------------------------------
این لشکر حسینه / فرمانده اش میرحسینه
--------------------------------------------------------------
جنبش سبز نمرده / روحانی رو آورده
--------------------------------------------------------------
حسن چی دید که رو کرد / ایرانو زیر و رو کرد
--------------------------------------------------------------
 هاشمی هاشمی، سکوت کنی خائنی
--------------------------------------------------------------
مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر
--------------------------------------------------------------
مرگ بر اصل ولایت فقیه
--------------------------------------------------------------
این ماه ماه خونه، سید علی سرنگونه
--------------------------------------------------------------
این لشکر حسین است، حامی میرحسین است
--------------------------------------------------------------
خامنه‌ای یزید شده، یزید رو سفید شده
--------------------------------------------------------------
ما اهل کوفه نستیم، پشت یزید بایستیم
--------------------------------------------------------------
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
--------------------------------------------------------------
دیکتاتور بدونه، بزودی سرنگونه
--------------------------------------------------------------
این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده
--------------------------------------------------------------
تجاوز توی زندان، این هم هست توی قرآن؟
--------------------------------------------------------------
نصر من‌الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب
--------------------------------------------------------------
خامنه‌ای یزده، یزید رو سفیده
--------------------------------------------------------------
برادر بسیجی، بسه برادر کشی
--------------------------------------------------------------
بسیجی، تجاوز، دیگر اثر ندارد
--------------------------------------------------------------
حسین حسین شعارشه، تجاوز افتخارشه
--------------------------------------------------------------
ای وای از این جنایت، ارتش بیا حمایت
--------------------------------------------------------------
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت سبز ایران، صاحب عزاست امروز
--------------------------------------------------------------
اگر امام زنده بود، شک نکنین با ما بود
--------------------------------------------------------------
ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما
--------------------------------------------------------------
نه هاشمی نه احمدی، لعنت به بیت رهبری
--------------------------------------------------------------
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
--------------------------------------------------------------
نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی
--------------------------------------------------------------
مدعی عدالت، خجالت، خجالت
--------------------------------------------------------------
ما بچه‌های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم
--------------------------------------------------------------
مزدور چقدر گرفتی، دوربین رو دست گرفتی
--------------------------------------------------------------
می‌جنگم، می‌میرم، رایم را پس می‌گیرم
--------------------------------------------------------------
می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت
--------------------------------------------------------------
نترسید، نلرزید، ما همه با هم هستیم
--------------------------------------------------------------
ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما
--------------------------------------------------------------
موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد
--------------------------------------------------------------
معاویه حیا کن، سلطنت رو رها کن
--------------------------------------------------------------
ما میگیم شاه نمی‌خواهیم اسمش رو رهبر می‌ذارن
--------------------------------------------------------------
سیدعلی خائن، آواره کردی، خاک وطن را، ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن، الله اکبر، کردی هزاران در کفن، الله اکبر، مرگ بر تو
--------------------------------------------------------------
منتظری زنده‌است، مرجع پاینده است
--------------------------------------------------------------
منتظری مظلوم راهت ادامه دارد حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد
--------------------------------------------------------------
منتظری مظلوم، راهت ادامه دارد، حتی اگر شبو روز بر ما گلوله بارد
--------------------------------------------------------------
خامنه‌ای ننگت باد، منتظری روحت شاد
--------------------------------------------------------------
منتظری، میرحسین، پیرو خط حسین
--------------------------------------------------------------
اگه تقلب نبود، ملت که اینجا نبود
--------------------------------------------------------------
صل علی محمد اشک خدا درآمد (بعد از بارش باران در پی شلیک گاز اشک‌آور در روز قدس)
--------------------------------------------------------------
روحانی واقعی منتظری صانعی
--------------------------------------------------------------
رهبر ما الاغه، یک دستش هم چلاقه
--------------------------------------------------------------
رهبر ما قاتله، ولایتش باطله
--------------------------------------------------------------
رای ما رو دزدیده، با رای ما پز میده
--------------------------------------------------------------
رأی ما رو دزدیدن، دارن باهاش پز می‌دن
--------------------------------------------------------------
اوباما، یا با اونا یا با ما
--------------------------------------------------------------
خامنه ای  به گوش باش، ما ملتیم نه اوباش
--------------------------------------------------------------
آن خس و خاشاک تویی، پست تر از خاک تویی، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، زور تویی کور تویی، هالهٔ بی نور تویی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم.
--------------------------------------------------------------
ابطال انتخابات، پایان اعتراضات
--------------------------------------------------------------
احمدی سید شده، بازم تقلب شده
--------------------------------------------------------------
استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
--------------------------------------------------------------
سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه
--------------------------------------------------------------
دیکتاتور دیکتاتور این آخرین پیام است.... جنبش سبز ایران آمادهٔ قیام است
--------------------------------------------------------------
دیکتاتور هسته‌ای این آخرین پیام است، جبنش سبز ایران آماده قیامست
--------------------------------------------------------------
رهبری، رهبری، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه از چنگ تو
--------------------------------------------------------------
شعار ملت ما، دین از سیاست جدا
--------------------------------------------------------------
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ایرانی باغیرت، صاحب‌عزاست امروز
--------------------------------------------------------------
کشته ندادیم که سازش کنیم، صندوق دست‌خورده شمارش کنیم
--------------------------------------------------------------
ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم بایستیم
--------------------------------------------------------------
ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند
--------------------------------------------------------------
گفته بودیم اگر تقلب بشه، ایران قیامت می‌شه.
--------------------------------------------------------------
کروبی با غیرت برس به داد ملت
--------------------------------------------------------------
کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد
--------------------------------------------------------------
سفارت روسیه، لانه جاسوسیه
--------------------------------------------------------------
زندانی سیاسی، آزاد باید گردد
--------------------------------------------------------------
خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست
--------------------------------------------------------------
خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن
--------------------------------------------------------------
چه ایران، چه غزه، کشتن مردم بسه
--------------------------------------------------------------
توپ، تانک، تجاوز، دیگر اثر ندارد به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد
--------------------------------------------------------------
بسیجی واقعی، همت بود و باکری
--------------------------------------------------------------
بسیجی حیا کن مفت خوری رو رها کن
--------------------------------------------------------------
ای رهبر آزاده، خمینی چشم براته
--------------------------------------------------------------
ای رهبر آزاده، تجاوز هم آزاده؟
--------------------------------------------------------------
ای رهبر بی غیرت، بشنو صدای ملت
--------------------------------------------------------------
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت
--------------------------------------------------------------
................................

0 نظرات:

پست کردن نظر