گزارش های تصویری: نوشته های پشت كاميون

نوشته های پشت كاميون

چون تکی با نمکی
--------------------------------------------------------------
به مد پرستان بگو آخرین مد کفن است
--------------------------------------------------------------
در پناه مولا
--------------------------------------------------------------
همه از مرگ می ترسند من از رفیق نامرد
--------------------------------------------------------------
دنبالم نیا اسیرم می شی
--------------------------------------------------------------
از عشق تو لیلی ........... رفتم زیر تریلی
--------------------------------------------------------------
بی تو هرگز ............ باتو ؟؟؟؟ عمرا
--------------------------------------------------------------
خوش غیرت
--------------------------------------------------------------
داداش، جون من یواش
--------------------------------------------------------------
قربون دل غریب پرستت
--------------------------------------------------------------
بابا تو دیگه کی هستی
--------------------------------------------------------------
دریای غم ساحل ندارد
--------------------------------------------------------------
محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم برنمیدارد
--------------------------------------------------------------
آیی بی وفا کجا میری
اونطرفی که ورود ممنوعه
--------------------------------------------------------------
زندگی نگه دار پیاده میشم
--------------------------------------------------------------
یا اقدس
یا هیچكس
--------------------------------------------------------------
تند رفتن که نشد مردی
چشم انتظارم كه برگردی
--------------------------------------------------------------
كاش میشد سرنوشت را از سر نوشت
--------------------------------------------------------------
داداش مرگ من یواش
--------------------------------------------------------------
سر پایینی برنده
سر بالایی شرمنده
--------------------------------------------------------------
کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت
--------------------------------------------------------------
تو هم قشنگی
--------------------------------------------------------------
رادیاتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش
گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم
--------------------------------------------------------------
شتاب مكن،مقصد خاك است
--------------------------------------------------------------
قربان وجودت که وجودم زوجودت بوجود آمده مادر
--------------------------------------------------------------
پشت یه ژیان هم نوشته بود:
جد زانتیا
--------------------------------------------------------------
بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع
عشق آمد و گفت من بی سوادم
--------------------------------------------------------------
بوق نزن ژیان میخورمت
--------------------------------------------------------------
لاستیك قلبمو با میخ نگات پنچر نكن
--------------------------------------------------------------
یه بار پریدی موتوری دو بارپریدی موتوری آخر می افتی موتوری
--------------------------------------------------------------
گلگیرم ولی گل نمیگیرم!
--------------------------------------------------------------
گدایان بهر روزی طفل خود را كور میخواهند طبیبان جملگی خلق را رنجور میخواهند!
تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم بنازم مطربان را كه خلق را مسرور میخواهند!
--------------------------------------------------------------
گاز دادن نشد مردی عشق آن است كه بر گردی!
--------------------------------------------------------------
كوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نكرد جاده از افتادگی از كوه بالا میرود!
--------------------------------------------------------------
قربان وجودی كه وجودم ز وجودش بوجود آمده است!
--------------------------------------------------------------
عشق میكروبی است كه از راه چشم وارد میشود و قلب را عاشق میكند!
--------------------------------------------------------------
شب و روز رانندگی در جاده ها كار من است از خطر باكی ندارم چون خدا
یار من است!
--------------------------------------------------------------
سر پایینی نوكرتم سر بالایی شرمندتم ( ژیان )
--------------------------------------------------------------
ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود ز شهر و خانه ام آواره بنمود!
--------------------------------------------------------------
«zoor nazan farsi neveshtam»
--------------------------------------------------------------
زندگی بدون عشق مانند شلوار بدون كش هست!
--------------------------------------------------------------
زندگی بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!
--------------------------------------------------------------
رود میرود اما ریگذارش میماند !
--------------------------------------------------------------
رنج گل بلبل كشید و برگ گل را باد برد رنج دختر مادر كشید و
لذتش داماد برد!
--------------------------------------------------------------
رقیف بی كلك مادر!
--------------------------------------------------------------
رخش بی قرار!
--------------------------------------------------------------
حالا كه خر تو خره ماهم پیرایدم ( ژیان ) !!
--------------------------------------------------------------
دو دو تا هفتا كی به كیه!
--------------------------------------------------------------
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!
--------------------------------------------------------------
دنبالم نیا آواره میشی!
--------------------------------------------------------------
دلبری دارم چو مار عینكی خوشگل و زیبا ولی كم پولكی!
--------------------------------------------------------------
دلبرا دل به تو دادم كه به من دل بدهی دل ندادم كه به من ساندوچ و دلمه دهی!
--------------------------------------------------------------
در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای!
--------------------------------------------------------------
درخت مكر زن صد ریشه دارد فلك از دست زن اندیشه دارد!
--------------------------------------------------------------
داداش مرگ من یواش امان از دست گلگیر ساز و نقاش!
--------------------------------------------------------------
جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!!
--------------------------------------------------------------
جون من داداش یه خورده یواش!
--------------------------------------------------------------
جرم به دنیا آمدن ‹‹‌ شهرت =پشیمان — نشانی=بی نشان ››!
--------------------------------------------------------------
تجربه نام مستعاری است كه بر خطاهای خود میگذاریم!
--------------------------------------------------------------
تاكسی نارنجی از من نرنجی!
--------------------------------------------------------------
تا سگ نشوی كوچه و بازار نگردی تا كوچه و بازار نگردی
نشوی گرگ بیابان!
--------------------------------------------------------------
تا جام اجل نكردم نوش هرگز نكنم تو را فراموش !
--------------------------------------------------------------
بهتر ازمن چه كسی
جواب :به تو چه فضولی ؟
--------------------------------------------------------------
به مادرت رحم كن كوچولو ! نوكرتم ننه!
--------------------------------------------------------------
بخور و بخواب كارمه الله نگهدارمه!
--------------------------------------------------------------
بحث۳۰یا۳۰ ممنوع !
--------------------------------------------------------------
باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج
یك گل نیستم!
--------------------------------------------------------------
بپر بالا كه گیرت نمیاد !
--------------------------------------------------------------
ای روزگار با ما شدی ناسازگار!
--------------------------------------------------------------
ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم تو عشق گل داری،من
عشق گل اندامی !
--------------------------------------------------------------
التماس۲A !
--------------------------------------------------------------
اگر خواهی بمیری بی بهانه بخور ماست و خیار و هندوانه !
--------------------------------------------------------------
اگه الله كند یاری چه اف باشد چه سوسماری !
--------------------------------------------------------------
اگر از عشقت نكنم گریه و زاری به جهنم كه مرا دوست نداری !
--------------------------------------------------------------
اتوبوس من غصه نخور ، منم یه روز بزرگ میشم ! ( ژیان )
--------------------------------------------------------------
آدم دیوانه را بنگی بس است خانه پرشیشه را سنگی بس است!
--------------------------------------------------------------
آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!
--------------------------------------------------------------

0 نظرات:

ارسال یک نظر